Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 1. 1. TARAFLAR

  1.1 SATICI:

  Ünvanı: HBZ Grup Grafik Hizmetleri

  Adres: Şekerhane Mah Sinanoğlu Sokak Dr. Gani Gür İşhanı N/11/307 Alanya/Antalya

  Telefon: 0(222) 345 00 01

  E-posta: bilgi@hbzgrup.com

   1.2 ALICI:

  Ad / Soyad / Ünvan:

  T.C. Kimlik Numarası:

  Adres:

  Telefon:

  E-posta:

  1.3 Bu Üyelik/Satış Sözleşmesi, bir tarafta Şekerhane Mh.Sinanoğlu Sk. Gür İşhanı 11/307 Alanya adresinde bulunan HBZ Grup (Tel: 0 242 345 0001) (bundan böyle Alanyaticaretrehberi.com olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, Alanyaticaretrehberi.com’a üye olmak için bizzat veya vekili aracılığıyla imzalayan gerçek veya tüzel kişi (bundan böyle Üye olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki şartlar dahilinde www. Alanyaticaretrehberi.com’a üye olarak taraflar tarafından kabul edilmiştir .

  2.ÜYELİK

  2.1 Alanyaticaretrehberi.com üyelik süresi, üyeliğin başladığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıldır.

  2.2 Alanyaticaretrehberi.com yıllık üyelik ücreti , Altın üye 250,00 TL + KDV (İki Yüz Elli TL + KDV), Gümüş üye 125,00 TL + KDV (Yüz Yirmi Beş TL + KDV)’dir.

  2.3 Alanyaticaretrehberi.com üyelik ücreti ödemesi, internet üzerinden kredi kartı ile, banka,  EFT ile veya Nakit ile yapabilir.

  2.4 1 Hafta içerisinde üye yazılı ve telefon ile Alanyaticaretrehberi.com’a haber vererek üyelikten hemen ayrılabilir ve Yıllık Üyelik Ücreti, kesintiler ve masraflar hariç iade edilir.

  Üye, üyelikten ayrılmak için üyelik süresi dolmadan 30 (otuz) gün önce yazılı/mail olarak Alanyaticaretrehberi.com’a haber vererek üyelikten ayrılma talebini iletmelidir.

  2.5 tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, Üye, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Alanyaticaretrehberi.com anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve bu amaçla kendisi ile internet, telefon, SMS, e-posta, bayi vb. iletişim kanalları kullanılarak irtibata geçilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Alanyaticaretrehberi.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgileri arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Alanyaticaretrehberi.com’u sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

  2.6 Alanyaticaretrehberi.com, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. Üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda, bu talebini Alanyaticaretrehberi.com’un e-posta adresine iletebilir.

  2.7 Üye, www. Alanyaticaretrehberi.com sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin, bilgilerin, görsel ve işitsel unsurların, elektronik materyallerin telif hakkının Alanya Ticaret Rehberine ait olduğunu kabul ve beyan eder. İnternet sitesinde yer alan hiç bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul etmektedir. Aksi takdirde 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere başlanacağını kabul eder.

  2.8 Alanyaticaretrehberi.com, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi halinde sorumlu olmayacaktır. Alanyaticaretrehberi.com, bu sözleşme konusu hizmetlerin üyeye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir.

  2.9 Üye, siteye girerken “kullanıcı adı” ve üye olurken oluşturduğu “şifre”sini kullanmalıdır. Üye, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli-bedelsiz kiralanamaz, satılamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk üyeye aittir. Alanyaticaretrehberi.com üyenin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat vesair talep hakkı saklıdır.

  2.10 Üye, Alanyaticaretrehberi.com’a üye olurken verdiği bilgilerin gerçeği yansıttığını, Alanyaticaretrehberi.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zararının doğması halinde uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

  Alanyaticaretrehberi.com, üye verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Alanyaticaretrehberi.com kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Alanyaticaretrehberi.com’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

  2.11 Alanyaticaretrehberi.com , üyelerin kişisel bilgilerini saklı tutacak ve üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.

  2.13 indirim kampanyaları olursa, sadece ilk satın almada geçerlidir, yapılan kampanyalar diğer hesaplarla ve diğer kampanyalarla birleştirilemez.

  2.14 İletişim bilgilerinizin doğru ve güncel kalması sağlanacaktır .

  2.15 Size verilen şifreleri 3. şahıslar ile paylaşamayacak, başkalarının hesabınıza erişmesine izin vermeyecek veya hesabınızın güvenliğini tehlikeye atacak başka herhangi bir şey yapılmayacaktır.

  2.16 Alanyaticaretrehberi.com, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

  2.17 Üyenin, üyelik kaydı yapması, işbu üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme gereği oluşan üyelik ile üyey ye verilen kullanıcı adı ve şifre elektronik formatta üyenin e-posta /Sms olarak gönderilmiştir.

  2.18 İşbu sözleşme üyelik süresinin bitiş zamanı, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Alanyaticaretrehberi.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

  3. Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri

  3.1 İş bu sözleşme bununla birlikte 3 başlık ve 22 maddeden ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma , internet ortamında Alanyaticaretrehberi.com’ a üye olunması ile gerçekleşmiş kabul edilir). Alanyaticaretrehberi.com gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

  3.2 İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Alanya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir .

  3.3 İş bu anlaşma 22 maddeden müteşekkil olup, taraflarca tamamen okunup tüm hükümleri kabul edilmiştir.